פרטיות ואבטחת מידע

  פרטיות ואבטחת מידע

מותג Nobbil בבעלות חברת הום סנטר, לכן כל הערות המציינות את חברת הום סנטר מתייחסות גם למותג Nobbil.

  1. הום סנטר עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות לקוחותיה.
  2. במסגרת זו, לא מועבר מידע רגיש הקשור ללקוחותיה ולחשבונותיהם לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום, מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלשי להגיע לפרטי כרטיסי האשראי. הפרטים מועברים ישירות לאתר מובטח של חברת הסליקה .
  3. לא נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל של הלקוח ללא הסכמתו.
  4. הום סנטר מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ותיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982.
  5. הום סנטר רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
  6. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר. 

לפרטים נוספים בנוגע לתקנון של חברת הום סנטר:

https://www.homecenter.co.il/pages/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8